W dół W górę

Słowniczek

Niektóre nazwy używane w odniesieniu do zespołów otępiennych mogą być trudne.

Chcemy ułatwić Ci poruszanie się w tej terminologii. Jeżeli chcesz, aby jakieś słowo powinno zostać dodane, napisz do nas na [email protected]

Kliknij na interesujące Cię słowo, aby zobaczyć jego znaczenie.

 

Choroby współistniejące

Wielochorobowość to jednoczesne występowanie u pacjenta dwóch lub więcej schorzeń. Może mieć to wpływ na planowanie leczenia. 

Choroba przewlekła

Światowa Organizacja Zdrowia definiuje je jako “wszelkie zaburzenia lub odchylenia od normy, które mają jedną lub więcej z następujących cech charakterystycznych: są trwałe, pozostawiają po sobie inwalidztwo, spowodowane są nieodwracalnymi zmianami patologicznymi, wymagają specjalnego postępowania rehabilitacyjnego albo według wszelkich oczekiwań wymagać będą długiego okresu nadzoru, obserwacji czy opieki”. Jednym słowem, to choroby, które trwają dłuższy czas i nie można ich wyleczyć – tak jak np. zapalenia wyrostka za pomocą operacji chirurgicznej czy zakażenia bakteryjnego antybiotykiem.

Demencja

Inaczej otępienie, jest stanem chorobowym, w którym dochodzi do postępującego upośledzenia funkcji poznawczych. U osoby zotępieniempojawiają się problemy z pamięcią, spowolnienie myślenia, a także zaburzenia zachowania. 

Niepełnosprawność

Światowa Organizacja Zdrowia definiuje jako „ograniczenie lub brak zdolności do wykonywania czynności w sposób lub w zakresie uważanym za normalny dla człowieka, wynikające z uszkodzenia i upośledzenia funkcji organizmu”. 

Odporność emocjonalna

Odporność emocjonalna pozwala ludziom przystosować się do stresujących sytuacji i lepiej radzić sobie ze wzlotami i upadkami życia. Pomaga ludziom akceptować problemy, przezwyciężać trudności i iść naprzód. 

Niektóre małe zmiany, które mogą poprawić odporność emocjonalną, to: Wyznaczanie granic poprzez bycie bardziej asertywnym. Jeśli wiesz, że wymaga się od ciebie zbyt wiele, ćwicz umiejętność odmawiania.  

Poświęcając czas zaufanym ludziom, akceptując ich wsparcie i rozmawiając o trudnych rzeczach, możesz zachować perspektywę i żyć bardziej pozytywnie.

Otępienie

Potocznie zwane demencją, jest stanem chorobowym, w którym dochodzi do postępującego upośledzenia funkcji poznawczych. U osoby zotępieniempojawiają się problemy z pamięcią, spowolnienie myślenia, a także zaburzenia zachowania.

Otępienie o wczesnym początku

Po angielsku young onset dementia (YOD). Diagnozuje się u osób, u których pierwsze objawy rozwinęły się w wieku poniżej 65 lat. 

Potrzebujesz pomocy?

Napisz na [email protected]

Przewodnik po życiu z otępieniem

Dostępny wkrótce.