W dół W górę
START / Forum Rad Senioralnych

Forum Rad Senioralnych

20 października byliśmy obecni z naszą kampanią na I Dolnośląskim Forum Rad Senioralnych w Jeleniej Górze.

Forum zostało zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we współpracy z Dolnośląską Społeczną Radą Senioralną.

Dr n. med. Dorota Szcześniak, Prof. UMW z naszego zespołu zaprezentowała uczestnikom Forum założenia naszej kampanii i zapraszała na wydarzenia, które jeszcze przed nami.

Prezentacja kampanii „Razem przed siebie” stała się okazją do rozmowy o zdrowiu społecznym seniorów i profilaktyce zaburzeń poznawczych. Wpisała się także w dyskusję o aktywności osób starszych, którą zainicjował wykład dr Bogny Bartosz – Przewodniczącej Dolnośląskiej Społecznej Rady Senioralnej „Współcześni seniorzy – perspektywa psychologiczna i społeczna”.

Urzędowi Marszałkowskiemu dziękujemy za zaproszenie, a przedstawicielom Rad Senioralnych za zainteresowanie i chęć dzielenia się informacjami z seniorami w swoich regionach!