W dół W górę
START / Osoby z otępieniem / Dobre życie z otępieniem / 4.7 Weź udział w badaniach naukowych
Emotional reactions

4.7 Weź udział w badaniach naukowych

Wykorzystaj swoje doświadczenie, by rozwijać naukę i pomóc innym.

Badania to coś więcej niż próby nowych leków. Istnieje wiele programów badawczych, które angażują zarówno osoby z otępieniem jak i opiekunów w różne formy aktywności. Oprócz badań stricte medycznych, prowadzonych jest wiele projektów dotyczących zdrowia psychospołecznego.  

Najczęściej są to badania ankietowe, wywiady indywidualne i grupowe. Spotkanie z badaczami i wzięcie udziału w badaniu może być ciekawym doświadczeniem. Ponadto samo w sobie może być formą wsparcia – zarówno emocjonalnego, jak i informacyjnego.  

Wielu uczestników wywiadów prowadzonych w ramach badań naukowych podkreśla, że udział w nich miał dla nich dużą wartość i był szansą na otwarte opowiedzenie o swoich doświadczeniach, a także zapoznanie się z innymi opiekunami.  

Warto zaglądać na strony ośrodków uniwersyteckich, zwłaszcza medycznych, by dowiedzieć się o aktualnie prowadzonych badaniach i możliwościach zaangażowania się.   

Mieszkańców Wrocławia i okolic zapraszamy na witrynę Katedry Psychiarii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu