W dół W górę
START / Osoby z otępieniem / Dobre życie z otępieniem / 4.8 Centra spotkań i dzienne domy pobytu

4.8 Centra spotkań i dzienne domy pobytu

Jak uzyskać wsparcie i dostęp do terapii

Wśród opisanych w rozdziale Dobre życie z otępieniem metod terapii stosowanych w chorobach otępienny podkreślone zostały m.in. takie elementy jak:

 • aktywizacja społeczna,
 • zajęcia ruchowe,
 • ćwiczenia funkcji poznawczych,
 • muzykoterapia.

Są to ważne działania, które mogą spowolnić rozwój objawów otępienia oraz poprawić ogólne samopoczucie.

W domu, zwłaszcza, gdy jest się osobą samotną lub inni domownicy pracują, trudno jest zmobilizować się do ćwiczeń oraz zapewnić sobie odpowiednią liczbę aktywności. Często też po diagnozie pojawia się tendencja do unikania spotkań z innymi.

Jak pokazują badania naukowe oraz doświadczenia innych osób z otępieniem, najlepszą formą terapii jest uczestnictwo w zajęciach grupowych. Oferują je tak zwane centra spotkań czy dzienne domy opieki.

Są to placówki, które oferują bogaty program zajęć, terapię oraz towarzystwo innych osób, w podobnym wieku, doświadczających podobnych objawów.

Uczestniczenie w zajęciach dziennych domów jest korzystne od samego początku doświadczania problemów z pamięcią. Warto dowiedzieć się o dostępność miejsc tuż po diagnozie.

O pomoc ze znalezieniem właściwej placówki można poprosić swojego lekarza i bliskich.

Poniżej przedstawiamy informacje o dziennych domach opieki i centrach spotkań we Wrocławiu.

Jak zapisać się do centrum spotkań (dziennego domu pomocy)? – Wrocław

Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

Aktualnie w strukturze Miejskiego Centrum Usług Socjalnych jest 8 dziennych domów pomocy:

 • pozostałe cztery nie są objęte tym programem, jednak każdy z tych czterech może przyjąć osoby z otępieniem.

Ośrodkami dedykowanymi osobom z otępieniem są:

1. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Żeromskiego 37/1

2. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Komuny Paryskiej 11

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób otrzymać miejsce w tych domach, wejdź na stronę MCUS lub zapoznaj się z ulotkami o dziennych domach MCUS oraz o programie Mój drugi dom

Centrum spotkań „Na Ciepłej”

Centrum spotkań „Na Ciepłej” przy ul. Ciepłej 15b na wrocławskich Hubach to placówka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, przeznaczona dla osób starszych, samotnych i o obniżonej sprawności psychofizycznej, także z chorobą otępienną.

W DDP „Na Ciepłej” funkcjonuje także pierwsze w Polsce centrum spotkań dla osób w początkowej fazie choroby Alzheimera lub innych chorób otępiennych. Prowadzone są w nim specjalistyczne zajęcia, takie jak terapia, psychoedukacja i grupa wsparcia. Ważną częścią działań centrum jest realizacja projektu MeetingDem – wspierającego osoby z łagodnym i umiarkowanym otępieniem oraz ich opiekunów. Projekt został opracowany Holandii, a obecnie jest kontynuowany m.in. we Włoszech, Wielkiej Brytanii i Polsce.

Inicjatorami wrocławskiego centrum spotkań tworzonego w ramach międzynarodowego projektu MEETINGDEM był zespół badawczy z Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Więcej o idei projektu przeczytasz w zakładce Historie:

Centrum Spotkań

Jak się zgłosić?

Każdy, kto chciałby dołączyć do seniorów biorących udział w zajęciach Dziennego Domu Pomocy „Na Ciepłej” uzyska informację pod numerem 71 799 30 40.

Nabór prowadzony jest w dwóch etapach:

 1. Diagnoza psychologiczna i wstępna rozmowa, na podstawie której określamy, czy osoba się kwalifikuje i do której grupy. Informujemy również o tym, gdzie należy załatwić kolejne formalności.
 2. Decyzja administracyjna kierująca i o odpłatności za pobyt, którą wydaje Zespół Terenowej Pracy Socjalnej, w miejscu zamieszkania osoby starającej się o przyjęcie, na podstawie wywiadu środowiskowego. Osoba decyzyjna w ZTPS ustala kwotę odpłatności za pobyt, według zasad określonych w aktualnie obowiązującej Uchwale Rady Miejskiej Wrocławia
  w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

Pierwsza decyzja jest wydawana na okres 30-90 dni. Jest to czas wystarczający do adaptacji podopiecznego w nowym miejscu. W tym czasie prowadzimy obserwację społeczną, by określić, jak podopieczny odnajduje się w grupie, czy nawiązuje relacje i w jaki sposób korzysta z oferty programowej.

Dzień Dom dla Osób Starszych Senior + 

Dzienny Dom Senior+ mieści się przy ulicy Kazimierza Wielkiego 31-33, usytuowany został w pełni odrestaurowanym kompleksie budynków, w podwórzu gwarantującym ciszę i spokój.

Funkcjonowanie Dziennego Domu jest współfinansowane ze środków Gminy Wrocław, dlatego miesięczny koszt pobytu jest bardzo niski i dostosowany do możliwości finansowych seniorów i ich rodzin.

Oferta Domu obejmuje zajęcia od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00. W programie uczestnicy otrzymują:

– opiekę psychologa, pielęgniarki, rehabilitanta
– szeroki program aktywizacji ruchowej i fizjoterapii  opracowany przez wykwalifikowanego fizjoterapeutę
– różnorodne ćwiczenia usprawniające umysł, pamięć, sprawność manualną i koordynację wzrokowo-ruchową
– dostęp do kulturalnej oferty miasta
– możliwość udziału w spotkaniach integracyjnych i międzypokoleniowych
– bogatą ofertę rekreacji, zajęć artystycznych i kulinarnych oraz relaksacji i arteterapii
– codzienny dwudaniowy obiad przygotowany w naszej kuchni pod okiem dietetyka

W Domu Senior + także realizowany jest nowatorski Program Centrum Spotkań skierowany do osób żyjących z chorobami otępiennymi we wczesnej i umiarkowanej fazie. Jak pokazują dotychczasowe doświadczenia w Polsce i w Europie, udział seniorów w zajęciach Centrów Spotkań pomaga opóźnić rozwój choroby. Model ten otacza również wsparciem merytorycznym i psychoedukacyjnym rodziny seniorów.

Warunki przyjęcia

Z usług Domu Seniora mogą korzystać osoby:

 • samodzielne w zakresie podstawowych czynności życiowych
 • maksymalnie w umiarkowanej fazie chorób otępiennych (Kwestionariusz Minimental 18-23 punkty – diagnozuje psycholog)
 • po udzieleniu zgody kierownika  skierowanie na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez MOPS

Więcej informacji na stronie Domu Senior+.