W dół W górę
START / Opiekunowie rodzinni / Dobre życie z otępieniem / 4.6 Centra spotkań i dzienne domy pobytu

4.6 Centra spotkań i dzienne domy pobytu

Jak zapewnić osobie z otępieniem codzienną aktywność i wsparcie?

Wśród opisanych w rozdziale Dobre życie z otępieniem metod terapii dla osób z otępieniem wielokrotnie podkreślone zostały takie elementy jak aktywizacja społeczna, zajęcia ruchowe, ćwiczenia funkcji poznawczych czy muzykoterapia.

Są to istotne działania, które mogą spowolnić rozwój objawów otępienia oraz poprawić ogólne samopoczucie osoby z otępieniem.

W warunkach domowych, zwłaszcza, gdy jest się osobą pracującą, bliskiemu z otępieniem trudno jest zapewnić tak różnorodne aktywności oraz towarzystwo i stałą opiekę w trakcie dnia.

Jak pokazują badania naukowe oraz doświadczenia innych opiekunów i osób z otępieniem, rozwiązaniem, które przynosi niezwykle pozytywne efekty terapeutyczne jest uczestnictwo osoby z zaburzeniami poznawczymi w centrach spotkań, czyli dziennych domach opieki.

Są to placówki oferujące bogaty program terapeutyczny, opiekę w trakcie dnia oraz towarzystwo innych osób w podobnym wieku, doświadczających zbliżonych objawów.

Jak zapisać osobę z otępieniem do centrum spotkań (dziennego domu pomocy)? – przykład placówek z Wrocławia

 

Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

Aktualnie w strukturze Miejskiego Centrum Usług Socjalnych jest 8 dziennych domów pomocy:

  • pozostałe cztery nie są objęte tym programem, jednak każdy z tych czterech może przyjąć osoby z otępieniem.

Ośrodkami dedykowanymi osobom z otępieniem są:

1. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Żeromskiego 37/1

2. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Komuny Paryskiej 11

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób otrzymać miejsce w tych domach, wejdź na stronę MCUS lub zapoznaj się z ulotkami o dziennych domach MCUS oraz o programie Mój drugi dom

Centrum spotkań „Na Ciepłej”

Centrum spotkań „Na Ciepłej” przy ul. Ciepłej 15b na wrocławskich Hubach to placówka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, przeznaczona dla osób starszych, samotnych i o obniżonej sprawności psychofizycznej, także z chorobą otępienną.

W DDP „Na Ciepłej” funkcjonuje także pierwsze w Polsce centrum spotkań dla osób w początkowej fazie choroby Alzheimera lub innych chorób otępiennych. Prowadzone są w nim specjalistyczne zajęcia, takie jak terapia, psychoedukacja i grupa wsparcia. Ważną częścią działań centrum jest realizacja projektu MeetingDem – wspierającego osoby z łagodnym i umiarkowanym otępieniem oraz ich opiekunów. Projekt został opracowany Holandii, a obecnie jest kontynuowany m.in. we Włoszech, Wielkiej Brytanii i Polsce.

Inicjatorami wrocławskiego centrum spotkań tworzonego w ramach międzynarodowego projektu MEETINGDEM był zespół badawczy z Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Więcej o idei projektu przeczytasz w zakładce Historie:

Centrum Spotkań

Jak się zgłosić?

Każdy, kto chciałby dołączyć do seniorów biorących udział w zajęciach Dziennego Domu Pomocy „Na Ciepłej” lub oddać pod opiekę kogoś bliskiego, uzyska informację pod numerem 71 799 30 40.

Nabór prowadzony jest w dwóch etapach:

  1. Diagnoza psychologiczna i wstępna rozmowa, na podstawie której określamy, czy osoba się kwalifikuje i do której grupy. Informujemy również o tym, gdzie należy załatwić kolejne formalności.
  2. Decyzja administracyjna kierująca i o odpłatności za pobyt, którą wydaje Zespół Terenowej Pracy Socjalnej, w miejscu zamieszkania osoby starającej się o przyjęcie, na podstawie wywiadu środowiskowego. Osoba decyzyjna w ZTPS ustala kwotę odpłatności za pobyt, według zasad określonych w aktualnie obowiązującej Uchwale Rady Miejskiej Wrocławia
    w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

Pierwsza decyzja jest wydawana na okres 30-90 dni. Jest to czas wystarczający do adaptacji podopiecznego w nowym miejscu. W tym czasie prowadzimy obserwację społeczną, by określić, jak podopieczny odnajduje się w grupie, czy nawiązuje relacje i w jaki sposób korzysta z oferty programowej.

 

Dzień Dom dla Osób Starszych Senior + 

Dzienny Dom Senior+ mieści się przy ulicy Kazimierza Wielkiego 31-33, usytuowany został w pełni odrestaurowanym kompleksie budynków, w podwórzu gwarantującym ciszę i spokój.

Funkcjonowanie Dziennego Domu jest współfinansowane ze środków Gminy Wrocław, dlatego miesięczny koszt pobytu jest bardzo niski i dostosowany do możliwości finansowych seniorów i ich rodzin.

Oferta Domu obejmuje zajęcia od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00. W programie uczestnicy otrzymują:

– opiekę psychologa, pielęgniarki,rehabilitanta
– szeroki program aktywizacji ruchowej i fizjoterapii  opracowany przez wykwalifikowanego fizjoterapeutę
– różnorodne ćwiczenia usprawniające umysł, pamieć, sprawność manualną i koordynację wzrokowo-ruchową
– dostęp do kulturalnej oferty miasta
– możliwość udziału w spotkaniach integracyjnych i międzypokoleniowych
– bogatą ofertę rekreacji, zajęć artystycznych i kulinarnych oraz relaksacji i arteterapii
– codzienny dwudaniowy obiad przygotowany w naszej kuchni pod okiem dietetyka

W Domu Senior + także realizowany jest nowatorski Program Centrum Spotkań skierowany do osób żyjących z chorobami otępiennymi we wczesnej i umiarkowanej fazie. Jak pokazują dotychczasowe doświadczenia w Polsce i w Europie, udział seniorów w zajęciach Centrów Spotkań pomaga opóźnić rozwój choroby. Model ten otacza również wsparciem merytorycznym i psychoedukacyjnym rodziny seniorów.

Warunki przyjęcia

Z usług Domu Seniora mogą korzystać osoby:

  • samodzielne w zakresie podstawowych czynności życiowych
  • maksymalnie w umiarkowanej fazie chorób otępiennych (Kwestionariusz Minimental 18-23 punkty – diagnozuje psycholog)
  • po udzieleniu zgody kierownika  skierowanie na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez MOPS

Więcej informacji na stronie Domu Senior+.